•   - - - DLTV 5 / ประถมศึกษาปีที่ 5 

DLTV 5 / ประถมศึกษาปีที่ 5 online - Tv na żywo


Kliknij na odtwarzacz, program zostanie otwarty na oficjalnej stronie kanału
DLTV 5 / ประถมศึกษาปีที่ 5
DLTV 5 / ประถมศึกษาปีที่ 5
Kraj:  Tajlandia
Kategoria: Edukacyjny
DLTV 5 / ประถมศึกษาปีที่ 5 5 na 5
1 głosów
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.
DLTV 11 / มัธยมศึกษาปีที่ 5  Tajlandia - Edukacyjny
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

2.6 na 5
3 głosów
NBT  Tajlandia - Wiadomości
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะภาครัฐ มุ่งเผยแพร่ข่าวสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

5 na 5
1 głosów
DLTV 12 / มัธยมศึกษาปีที่ 6  Tajlandia - Edukacyjny
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

3 na 5
3 głosów
Music Pool Channel  Tajlandia - Muzyka
Music Pool เปลี่ยน แล้วนะค่ะ ยังไงตามไปให้กำลังใจได้ที่ TVPOOL Music Channel

3 na 5
2 głosów
สถานีโทรทัศน์ จิวเวลรี่ แชนแนล  Tajlandia - Ogólny
ช่องโทรทัศน์ซึ่งนำเสนอเครื่องประดับในรูปแบบสาระความบันเทิง ผู้ชมยังสามารถเป็นเจ้าของสินค้าที่ออกรายการได้ รายการหลากหลายประเภท

5 na 5
1 głosów
สปริงนิวส์ - Spring News  Tajlandia - Wiadomości
สถานีข่าวสปริงนิวส์ รับชมทางดิจิตอลทีวีช่อง 19 ดาวเทียมและเคเบิลช่อง 29

5 na 5
1 głosów